ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

สำนักบริการการศึกษา มสธ. ขอขอบคุณ คุณนริส สิงหวังชา คุณสำนึก ทรัพย์แสนดี และงานประชาสัมพันธ์ มสธ.....