You are currently viewing สัมมนากองทุน 12 ปี สำนักบริการการศึกษา เยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.กาญจนบุรี

สัมมนากองทุน 12 ปี สำนักบริการการศึกษา เยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.กาญจนบุรี

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวิรัช อธิรัตนปัญญา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. กาญจนบุรี พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์ฯ ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ. ในเขตพื้นที่ ศวช. มสธ. กาญจนบุรี (กาญจนบุรี  ราชบุรี สุพรรณบุรี) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักบริการการศึกษา มสธ. ที่มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศวช.มสธ.กาญจนบุรี

มีน้ำดื่มสมุนไพร จากป่าชุมชนห้วยสะพาน น้ำมะนาว จากสวนจันทร์ตะวัน พุดดิ้งนมสดจากร้านกาแฟด่านมะขามเตี้ย และขนมตาลจากบ้านหนองขาว ผลิตภัณฑ์จากชุมชนสัมพันธ์ ให้บริการในครั้งนี้

     ทั้งนี้ ได้มีตัวแทนจากชมรมนักศึกษา มสธ. กรุงเทพมหานคร มาร่วมให้การต้อนรับด้วย