สำนักบริการการศึกษา ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 17 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

       เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  โดยผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา  รองผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษา  หัวหน้าศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์  หัวหน้างานจัดส่งสื่อการศึกษา  เข้าร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 17 ปี แห่งการจัดตั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารบริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด