unnamed
AW2 web-01 (1)
S__3145755
sumrit
closeaug8
previous arrow
next arrow
0
นักศึกษาติดตาม Line@
0
จำนวนชุดวิชาบริการ e-Learning

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์รับข้อมูลจากสำนักทะเบียนและวัดผลของการลงทะเบียนเรียนจากระบบสารสนเทศงานทะเบียนฯ

    เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ประมาณ 45 วันทำการ ข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาจะเข้าสู่ระบบสารสนเทศงานทะเบียนฯ จากนั้นข้อมูลจะถูกส่งมายังศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ เพื่อทำการดึงข้อมูลในการจัดส่งเอกสารการสอนให้กับนักศึกษาต่อไป

ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ดึงข้อมูลนักศึกษาเพื่อทำการจัดส่งเอกสารการสอน

     ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ ทำการดึงข้อมูลนักศึกษา เพื่อทำการจัดส่งเอกสารการสอนให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียน นำส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยส่งถึงปลายทาง

การตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารการสอน

     นักศึกษาสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารการสอน ได้ด้วยตนเอง จากระบบสารสนเทศงานทะเบียนและงานบริการการศึกษา https://regis.stou.ac.th/STOU/login.jsp

หากนักศึกษาพบปัญหาการไม่ได้รับเอกสารสอนหรือเอกสารการสอนชำรุด

     เมื่อนักศึกษาได้ตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว แต่พบว่ายังไม่ได้รับเอกสารการสอนเกินกว่า 7 วันทำการ หลังจากวันที่ระบุวันจัดส่งเอกสารการสอน หรือเอกสารการสอนชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ปกตินักศึกษาสามารถติดต่อปัญหาได้ที่ Line @stoupost หรือ ติดต่อสอบถาม 02 504 7623 , 7626 และ 02 504 7809