บริจาคทุน
บริจาคทุน
ประชาสัมพันธ์ทุน มสธ. 64
ประชาสัมพันธ์ทุน มสธ. 64
previous arrow
next arrow

Hot New !!

รับเกียรติบัตรออนไลน์กิจกรรมสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา สามารถ DownLoad เกียรติบัตร(เรียงลำดับตามตัวอักษร) ***สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่พบเกียรติบัตรของท่าน *** สามารถติดต่อแจ้งรายละเอียด ชื่อ นามสกุล รหัสนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ได้ที่ E-mail : studentactivities.stou@gmail.com
ฝ่ายแนะแนวการศึกษาขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านค่ะ

บริการนักศึกษา

กำหนดการสอบใหม่ปีการศึกษา 2563

เนื่่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

รวมบริการ การเรียนการสอน