ทุน กยศ. 2567
ปฐมนิเทศ 2-66 (2)
ปฐมนิเทศ 2-66 (2)
ทุน กยศ. 2567
ทุน กยศ. 2567
ขอเชิญร่วมบริจากทุนการศึกษา (1)
ขอเชิญร่วมบริจากทุนการศึกษา (1)
previous arrow
next arrow

บริการนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษาให้กับพนักงานในบริษัท โดยจะมีการจัดพิธีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1

มสธ.เข้าพบปะหน่วยงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เข้าพบและเยี่ยมเยียนผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาในสถานประกอบการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รวมบริการ การเรียนการสอน