ประกาศทุน
ประกาศทุน
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
previous arrow
next arrow

บริการนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษาให้กับพนักงานในบริษัท โดยจะมีการจัดพิธีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1

มสธ.และกรมราชทัณฑ์ยังร่วมกันเดินหน้าส่งเสริม​ พัฒนาความรู้ความสามารถ​ และคุณวุฒิทางการศึกษาของผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง ...

เมื่อวันที่ 24 มกราคม​ 2565 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ที่นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี ณ ห้องประชุมสารนิเทศ1 ชั้น4 อาคารบริหาร ของมหาวิทยาลัย

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รวมบริการ การเรียนการสอน