ทุน กยศ. 2567
รับสมัคร นศ.วิชาทหาร 67
รับสมัคร นศ.วิชาทหาร 67
ทุน กยศ. 2567
ทุน กยศ. 2567
ขอเชิญร่วมบริจากทุนการศึกษา (1)
ขอเชิญร่วมบริจากทุนการศึกษา (1)
ปฐมนิเทศ 2-66 (2)
ปฐมนิเทศ 2-66 (2)
previous arrow
next arrow

บริการนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษาให้กับพนักงานในบริษัท โดยจะมีการจัดพิธีขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1

มสธ.เข้าพบปะหน่วยงานเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เร็วๆ นี้

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.นราธิป ศรีราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เข้าพบและเยี่ยมเยียนผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาในสถานประกอบการ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ข่าวสำหรับนักศึกษา

รวมบริการ การเรียนการสอน