previous arrow
next arrow
Slider

ประชาสัมพันธ์แนะแนว

ประกาศ ผลคัดเลือกนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง ผลคัดเลือกนักศึกษาและศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบปลายภาค 1/2563

เนื่่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ตรวจสอบกิจกรรมประจำชุดวิชา

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

ชมรมนักศึกษา

รายละเอียดชมรมของศูนย์วิทยพัฒนา

บริการติดตามเอกสารการสอนผ่าน Line@

สอบถามสถานะการจัดส่งเอกสารการสอน

การเรียนการสอน

STOU MEDIA

ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับปริญญา

การสอนเสริม

รายละเอียดเกี่ยวกับงานสอนเสริมประเภทต่าง ๆ

สถานที่สอนเสริม

รายชื่อศูนย์บริการการศึกษา มสธ.

การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ระบบตรวจสอบและการตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

บริการนักศึกษา

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

ชุดวิชาที่เปิดสอนและตารางสอบ

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม