previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศสำนักบริการการศึกษา

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

บริการติดตามเอกสารการสอนผ่าน Line@

สอบถามสถานะการจัดส่งเอกสารการสอน

บริการนักศึกษา

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม