previous arrow
next arrow
Slider

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook ⇓

ขั้นตอนการสอบออนไลน์ ด้วย Smartphone หรือ Tablet ⇓

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด 19

สำนักบริการการศึกษา มสธ. ขอขอบคุณ คุณนริส สิงหวังชา คุณสำนึก ทรัพย์แสนดี และงานประชาสัมพันธ์ มสธ.....

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

ชมรมนักศึกษา

รายละเอียดชมรมของศูนย์วิทยพัฒนา

บริการติดตามเอกสารการสอนผ่าน Line@

สอบถามสถานะการจัดส่งเอกสารการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

การเรียนการสอน

STOU MEDIA

ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับปริญญา

การสอนเสริม

รายละเอียดเกี่ยวกับงานสอนเสริมประเภทต่าง ๆ

ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.

รายชื่อศูนย์บริการการศึกษา มสธ.

การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ระบบตรวจสอบและการตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ตรวจสอบกิจกรรมประจำชุดวิชา

บริการนักศึกษา

สำนักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม