นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา มีนักแนะแนวที่จะคอยให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาและติดตามการเรียนให้กับนักศึกษาตลอดจนสำเร็จการศึกษา รวมทั้ง ให้คำแนะนำเรื่องการเรียน ส่วนตัว สังคม อาชีพ และเรื่องทั่ว ๆ ไป

ช่องทางการให้คำปรึกษา และติดตามการเรียน กับนักแนะแนว มสธ.

ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

โทร 02 – 5047631 – 7
โทรสาร 02-503-3868
E-mail : co.esoffice@stou.ac.th