รับสมัคร นศ.วิชาทหาร 67
รับสมัคร นศ.วิชาทหาร 67
1.แบนเนอร์หลัก (คำขัญวันต่อต้าน 2567)
1.แบนเนอร์หลัก (คำขัญวันต่อต้าน 2567)
เข้าร่วมชมรมนักศึกษา
เข้าร่วมชมรมนักศึกษา
P ผ่อนผัน 67
P ผ่อนผัน 67
previous arrow
next arrow

บริการนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์นักศึกษา

กิจกรรมชมรมนักศึกษา ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.

การเรียนการสอน

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

รวมข้อมูลการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี

การสอนเสริม/ฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

รวมข้อมูลการสอนเสริมและการฝีกปฏิบัติเสริมทักษะ

บริการติดตามเอกสารการสอน

บริการติดตามสถานะการส่งเอกสารการสอน

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

STOU MEDIA

ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับปริญญา

STOU-EPT (E-Testing)

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Walk-in exam

การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ตรวจสอบกิจกรรมประจำชุดวิชา