previous arrow
next arrow
Slider

กิจกรรมชมรมนักศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.

บริการนักศึกษา

การเรียนการสอน

สอนเสริม/ฝึกปฏิบัติ

แนะแนวการศึกษา/ทุนการศึกษา

ติดตามสถานะเอกสารการสอน

ติดต่อสอบถาม

ประกาศสำนักบริการการศึกษา

สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ชมรมนักศึกษา

รายละเอียดชมรมของศูนย์วิทยพัฒนา

การจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

ระบบตรวจสอบและการตอบรับเข้าฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ

สถานที่สอนเสริม

รายชื่อศูนย์บริการการศึกษา มสธ.

การสอนเสริม

รายละเอียดเกี่ยวกับงานสอนเสริมประเภทต่าง ๆ

STOU MEDIA

ศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ทุกระดับปริญญา

STOU-EPT (E-Testing)

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

Walk-in exam

การสอบระบบใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดเอกสารสำคัญ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำคัญเกี่ยวกับการศึกษา

กิจกรรมประจำชุดวิชา

ตรวจสอบกิจกรรมประจำชุดวิชา