กรมทรัพยากรน้ำได้จัดโครงการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip)

      กรมทรัพยากรน้ำได้จัดโครง…

Continue Reading กรมทรัพยากรน้ำได้จัดโครงการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip)

การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “แนวปฏิบัติการให้บริการสอนเสริมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีบนระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม”

      สำนักบริการการศึกษาจัดกิ…

Continue Reading การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “แนวปฏิบัติการให้บริการสอนเสริมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีบนระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

      เมื่อวันท…

Continue Reading ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563