การจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “แนวปฏิบัติการให้บริการสอนเสริมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีบนระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม”

      สำนักบริการการศึกษาจัดกิ…

Continue Readingการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “แนวปฏิบัติการให้บริการสอนเสริมแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีบนระบบสารสนเทศบริการสอนเสริม”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

      เมื่อวันท…

Continue Readingปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563