กรมทรัพยากรน้ำได้จัดโครงการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip)

      กรมทรัพยากรน้ำได้จัดโครงการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงาน เข้าร่วมประกวดไวรัลคลิป ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติภายใต้หัวข้อ “Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง” ชิงเงินรางวัลชนะเลิศมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ส่งผลงานพร้อมใบสมัครที่ saveriver.dwr2020@gmail.com ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 หรือดูรายละเอียดได้ที่ 

https://drive.google.com/folderview?id=1XdS1aUWmCdT9gjA7l3yPIkg96QkfDa2T