กิจกรรมจิตอาสา มสธ. (เนื่องในโอกาสสถาปนา มหาวิทยาลัยครบ 42 ปี) ภายใต้แนวคิด "สมดุลธรรมชาติ สมดุลชีวิต" วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2563